• 6
 • 5
 • 7
 • 4
 • Home
 • ZAJĘCIA DODATKOWE
 • ANGIELSKI

Angielski

Język angielski

Prowadząca : mgr Magdalena Kozera

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY

JĘZYK ANGIELSKI

LUTY 3 LATKI

 1. Vocabulary- słownictwo:
 2. a) Animals- zwierzęta: dog- pies, cat- kot, fish- ryba, frog- żaba, duck- kaczka, elephant- słoń, rooster- kogut, pig- świnia, goat- koza, horse- koń, mouse-mysz, panda- panda, tiger- tygrys, fox-lis, bear- niedźwiedź, monkey- małpa, lion- lew, tiger- tygrys, penguin- pingwin, kangaroo- kangur.
 3. b) Instruments- instrumenty: guitar- gitara, drums- perkusja, piano- pianino, violin- skrzypce.
 4. Songs- piosenki:
 5. a) A duck, an elephant. Hey a rooster! I hear a pig. A dog. Listen, listen! What do you hear? I hear a dog! ( cat, duck, rooster, pig, elephant)
 6. b) What is it? What is it? What is it? It’s a cat, a dog, a fish, a frog, a goat, a horse, a mouse, a panda, a tiger, a fox.
 7. c) Elephant, bear, lion, monkey, penguin, tiger, kangaroo. (2x)
 8. d) Can you play guitar? Play guitar. Play guitar. Let's all play guitar. Play guitar. Play guitar. Let's play guitar! 1, 2, 3, 4. Can you play piano? Can you play violin? Can you play the drums?
 9. e) Up, up, up, down, down, down. Up, up, up, down, down, down. Up, up, up, down, down, down. Up, up, up, down, down, down.Stand up.Sit down.
  Stand up, and spin around. Now sit down. Let’s try it faster.
 10. f) Jump, jump, jump, jump. Stop! I'm tired and I'm hot! I'm tired and I'm hot! But I can jump some more. Yes, I can jump some more. Jump, jump, jump, jump. Stop! Great job!
 11. g) See you later. See you later. See you later. Take care. Goodbye. It's time to go. I'll see you later. It's time to go. See you later. Goodbye. See you later. See you later. See you later. Take care. Goodbye!

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY

JĘZYK ANGIELSKI

LUTY 4 LATKI

 1. Vocabulary- słownictwo:
 2. a) Action verbs- czasowniki: move- ruszać się, blink- mrugać, touch-dotykać, shake- potrząsnąć, wiggle- ruszać, pat- poklepać, clap your hands- klaśnij w dłonie, stomp- tupać, stand up- wstawać, sit down- siadać, turn around- obracać się, jump-skakać.
 3. b) Winter- zima: snow- śnieg, snowflakes- płatki śniegu, snowman- bałwan, it’s snowing- pada śnieg, sledge- sanki, winter- zima.
 4. Songs- piosenki:
 5. a) If you’re happy and you know it, spin around. If you’re happy and you know it, spin around. If you’re happy and you know it, and you really want to show it. If you’re happy and you know it, spin around.(touch the ground, reach up high, shake your legs, play guitar, nod your head)
 6. b) Wiggle your fingers, blink your eyes. Wiggle your fingers, blink, blink, blink. Move your hands side to side. Move your hands side to side. Shake your hands 1, 2, 3 . Shake your hands, shake with me. Shake, shake, shake. Touch your ears. Touch your nose. Touch your mouth. And your chin below. Move your head all around. Move your head all around. Shake your hands 1, 2, 3. Shake your hands. Shake with me. Shake, shake, shake! Pat your knees, pat, pat, pat. Move your shoulders up and down. Shake… Clap your hands, clap, clap, clap. Move your feet back and forth. Shake your hands…
 7. c) Get ready to clap your hands! Clap, clap, clap your hands. Clap your hands together. Clap, clap, clap your hands, clap your hands together. Now, let's pat our knees. Pat, pat, pat your knees. Pat your knees together. Can you stomp your feet? Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp your feet together. Now, let's blink our eyes! Blink, blink, blink your eyes. Blink your eyes together. Get ready to wiggle your ears! Wiggle, wiggle, wiggle your ears. Wiggle your ears together. Now, clap your hands!

  d) Put on your boots, your boots, your boots. Put on your boots, your boots, your boots. Put on your boots. Let's go outside. Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up. Put on your coat, your coat, your coat. Put on your coat, your coat, your coat. Put on your coat. Let's go outside. Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up. Put on your scarf, your scarf, your scarf. Put on your scarf, your scarf, your scarf. Put on your scarf. Let's go outside. Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up. Put on your hat, your hat, your hat. Put on your hat, your hat, your hat. Put on your hat. Let's go outside. Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up. Put on your boots. Your coat. Your scarf. And your hat. Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.
 8. e) Snowflake, snowflake, little snowflake. Little snowflake falling from the sky. Snowflake, snowflake, little snowflake. Falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling, falling...falling on my head.( falling on my nose, falling in my hand, on my head)

 

JĘZYK ANGIELSKI

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY

LUTY 5 LATKI

 1. Vocabulary- słownictwo:
 2. a) Musical instruments- instrumenty: piano- pianino, guitar- gitara, drums- perkusja, xylophone- cymbałki, maracas- marakasy, tambourine- tamburyn, trumpet- trąbka, flute- flet, triangle- trójkąt, concert- concert, orchestra- orkiestra.
 3. b) Food- jedzenie: broccoli- brokuły, ice cream- lody, donuts- pączki, juice- sok, popcorn- popcorn, pizza- pizza, bananas- banany, soup- zupa, spaghetti- spaghetti, yoghurt- jogurt, cookies- ciasteczka, salad- sałatka, tomatoes- pomidory, pancakes- naleśniki, carrots- marchewki, cereal- płatki, sandwich- kanapka, bread- chleb, butter- masło, ham- szynka, lettuce- sałata, cheese- ser, salad- sałatka, chicken- kurczak,cake- tort.
 4. Songs- piosenki:
 5. a) Let’s play some music! Guitar! Play the guitar! Guitar! Yeah! Guitar, guitar! Play the guitar! Piano. Play the piano. Drums. Play the drums.
 6. b) Can you play the drums? Can you play the drums? Yes, I can. Yes, I can. I can play the drums. On my head. On my belly. On my knees. On my foot. On my cheeks. On my chin. On my elbow. On my bum. Can you play the drums? Can you play the drums? Yes, I can. Yes, I can. I can play the drums.
 7. c) Let’s make a sandwich. Let’s make a sandwich. Let’s make a sandwich, you and me. Let’s make a sandwich. Let’s make a sandwich. Let’s make a sandwich, I’m hungry. Bread, bread. I want bread. Butter, butter. I want butter. Ham, ham. I want ham. Lettuce, lettuce. I want lettuce. And don’t forget the tomato, please. But the most important thing is cheese! Let’s make a sandwich. Let’s make a sandwich. I’m hungry.
 8. d) What a beautiful day! What do you want to do today? Hey, I’ve got an idea! Yeah! We’re going on a picnic. Going on a picnic. Going on a picnic. Picnic, picnic. What do you want to eat ? Hey what should we bring on our picnic? Salad, salad! Chicken, chicken! Cheese, cheese! Yummy yummy yum yum yum! Cookies, cookies! Ice tea, ice tea! Cake, cake! Yummy yummy yum yum yum! Yeah!

e)Do you like broccoli? Yes, I do! Do you like ice cream? Yes, I do. Do you like broccoli icea cream? No, I don’t. ( donuts, juice, donut juice, popcorn, pizza, popcorn pizza, bananas, soup, banana soup)

 1. f) Do you like spaghetti? Yes, I do. Do you like yoghurt? Yes, I do. Do you like spaghetti yoghurt? No, I don’t. ( cookies, salad, cookie salad, tomatoes, pancakes, tomato pancakes, carrots, cereal, carrot cereal)
 2. f) Jump around a circle and stop! Touch your head 4 times! 1, 2, 3, 4! Walk around a circle and stop! Touch your nose 5 times! 1, 2, 3, 4, 5! Hop around a circle and stop! Touch your mouth 6 times! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Skip around a circle and stop! Touch your shoulders 7 times! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Shake around a circle and stop! Touch your arms 8 times! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Swim around a circle and stop! Touch your back 9 times! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Fly around a circle and stop! Touch your legs 10 times! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Run around a circle! Everybody sit down.

 

JĘZYK ANGIELSKI

SZCZEGÓŁOWY PLAN PRACY

LUTY 6 LATKI

 1. Vocabulary- słownictwo:
 2. a) Instruments- instrumenty: guitar- gitara, piano- pianino, flute- flet, violin- skrzypce, drums- perkusja, tambourine- tamburyn, triangle- trójkąt, cymbals- talerze perkusyjne, trumpet- trąbka, maracas- marakasy, accordion- akordeon, keyboard- keyboard, bell- dzwon.
 3. b) In space- w kosmosie: planets- planety, Earth- ziemia, moon- księżyc, sun- słońce, star- gwiazda, solar system- układ słoneczny, astronaut- astronauta, rocket- rakieta, spaceship- statek kosmiczny, alien- kosmita, space- kosmos, space station- stacja kosmiczna.
 4. Songs- piosenki:
 5. a) Drum, flute, trumpet, cymbals, maracas, guitar, keyboard, accordion, triangle, bell.
 6. b) Can you play the drums? Can you play the drums? Yes, I can. Yes, I can. I can play the drums. On my head. On my belly. On my knees. On my foot. Can you play the drums? Can you play the drums? Yes, I can. Yes, I can. I can play the drums. On my cheeks. On my chin. On my elbow. On my bum.
 7. c) I know the planets of the solar system 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Planets of the solar system They go around - around and around -Mercury, Venus, Earth, Mars. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune.
 1. d) I can name all the planets. Can you name all the planets? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune
 2. e) Zoom, Zoom, Zoom! We’re going to the moon! Zoom, Zoom, Zoom! We’re going to the moon. If you want  to take the trip, climb aboard my rocket ship. Zoom,  Zoom,  Zoom! We’re going to the moon! 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1! We have blast off! (2X)
 3. f) We’re going on a rocket ship. We’re going to the moon. We’re going on a rocket ship. We’re leaving very soon. We’re going on a rocket ship. Zoom, zoom, zoom. We’re going on a rocket ship. We’re going to the moon. Put on your spacesuit. ( Put on your helmet. Put on your seatbelt. )Prepare for lift-off. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Blast-off! We’re flying on a rocket ship. We’re flying to the moon. We’re flying on a rocket ship. We’ll be there very soon. We’re flying on a rocket ship. Zoom, zoom, zoom. We’re flying on a rocket ship. We’re flying to the moon.
 4. g) If you're happy and you know it clap your hands. If you’re happy, happy, happy-clap your hands. If you’re angry, angry, angry- stomp your feet. If you’re scared, scared, scared- say Oh no! If you’re sleepy, sleepy, sleepy- take a nap.
 5. h) Open shut them, open shut them. Give a little clap, clap, clap. Open shut them, open shut them. Put them in your lap, lap, lap. Big and small. Big and small. Big, big, big, big, small, small, small. Big and small. Big and small. Big, big, big, big, small, small, small. Please/No thank you. Please/No thank you. Please, please, please, please. No thank you. Please/No thank you. Please/No thank you. Please, please, please, please. No thank you. Fast and slow. Fast and slow. Fast, fast, fast, fast, slow, slow, slow. Fast and slow. Fast and slow. Fast, fast, fast, fast, slow, slow, slow. Loud and quiet. Loud and quiet. Loud, loud, loud, loud. Shh! Quiet. Loud and quiet. Loud and quiet. Loud, loud, loud, loud. Shh! Quiet. Peek-a-boo.