• 6
 • 7
 • 5
 • 4
 • Home
 • AKTUALNOŚCI
 • REKRUTACJA

Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 • DO 19 KWIETNIA -  złożenie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Zaczarowanej Podkowie

 • OD 22 KWIETNIA DO 6 MAJA 2024  - wypełnienie wniosku w systemie elektronicznym i złożenie w placówce pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

https://nabor.pcss.pl/swarzedz/przedszkole/

 

Do składanego wniosku należy dołączyć oświadczenia ( pobrane ze systemu ) oraz zaświadczenia o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę. W przypadku  działalności własnej  pobrać należy wyciąg z rejestru CEIDG.

 

 • OD 7 MAJA 2024 DO 9 MAJA 2024 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających  spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

 • 10 MAJA 2024 GODZ. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalikowanych i niezakwalifikowanych  do przedszkola

 • 10 MAJA 2024 DO 17 MAJA 2024 - potwierdzenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia

 • 21 MAJA 2024 GODZ.12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjetych i nieprzyjętych do przedszkola

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD ORAZ KRYTERIÓW REKRUTACJI ZNAJDUJĄ NA STRONIE URZĘDU MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

NABÓR