• 5
  • 7
  • 4
  • 6

Grudzień w Żółtych Kaczuszkach

Zamierzenia dydaktyczne:
I tydzień Jak wyglądał świat przed milionami lat
II tydzień Emocje
III tydzień Idzie zima ze śniegiem
IV tydzień Idą święta/ Pierwszy Dzień zimy

• rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim
• wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie
• kształtowanie poczucia rytmu
• wykorzystywanie nowych efektów dźwiękowych
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
• rozwijanie umiejętności matematycznym
• zachęcanie do uważnego słuchania N.
• rozwijanie sprawności ruchowej
• budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi
• rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć – własnych i innych osób
• przygotowanie do rozumienia uczuć – własnych i innych ludzi
• rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów
• rozwijanie poczucia przynależności do grupy
• budowanie poczucia własnej wartości
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny
• dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy
• rozwijanie umiejętności wokalnych
• rozwijanie umiejętności reagowania na zmianę dynamiki
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
• wzbogacanie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu, rozwijanie sprawności manualnej
• poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
• wzbogacanie zasobu słownictwa
• utrwalanie gry na poznanych instrumentach
• rozwijanie sprawności rachunkowych
• utrwalanie pojęć: wysoko, nisko
• rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole
• czerpanie radości z obchodzenia pierwszego dnia zimy

 

 

Wydarzenia:

7.12- Mikołajki
17.12- spotkanie z Panią Higienistką
18.12- Wigilia grupowa (ubranie odświętne)
22.12- świętujemy Pierwszy Dzień Zimy

Plan roczny „Kiedyś będę dorosły-wiem, jak żyć bezpiecznie”
Poznajemy zasady bezpiecznych zabaw zimą
kształtowanie wartości: miłość, tradycja, solidarność

Zajęcia z cyklu poznajemy zawody: ratownik GOPR-u

 

Piosenki:

link do plików muzycznych mp3:
https://drive.google.com/drive/folders/1eWkwNtSJQmaNUW_wIuesOt_kPW_EN2a6?usp=sharing

Kolega dinozaur

I. Czy znacie mojego kolegę dinozaura?
Dziś chowa się w małej książeczce.
Dawno, dawno temu mieszkał tu, na ziemi,
i o tamtych czasach opowiada chętnie.

Ref.: Gdy rosły na ziemi ogromne rośliny,
a wkoło wielkie wulkany dymiły,
na naszej planecie mieszkały olbrzymy,
straszne dinozaury.
Straszne dinozaury.

II. To wtedy powstały bezkresne oceany,
wysokie tworzyły się gory
i na wszystkich lądach, w morzach, oceanach
krolowały wielkie gady – dinozaury.
Ref.: Gdy rosły na ziemi ogromne rośliny…


Co czuje miś?- plik tylko w wersji muzycznej

 

Idzie zima

I. Od samego ranka pada śnieg.
Cała droga nim zasłana.
Dzieci wyszły z domów, cieszą się,
ulepiły już bałwana.

Ref.: Zima przyszła już,
gwiżdże wiatr, gwiżdże wiatr,
trzeszczy mróz, trzeszczy mróz.
Zima przyszła już,
gwiżdże wiatr, trzeszczy mróz.

II. Narty przypiął sobie mały Krzyś,
łyżwy założyła Jola,
wszystkie dzieci jechać dzisiaj chcą
na saneczkach do przedszkola.

Ref.: Zima przyszła…

III. Nawet mały kotek cieszy się,
łapiąc w łapki płatki śniegu.
Chciał dogonić wszystkich – no i bęc,
wpadł na zaspę w pełnym biegu.

Ref.: Zima przyszła…

Idą święta

I. Bielutki śnieg pokrył świat,
wiatr zimny kolędy gra.

Ref.: Już święta, święta,
choinka lampkami lśni.
Święta, święta,
wokół choinki my.

II.Złocistych świec ciepły blask,
wigilię już zacząć czas.

Ref.: Już święta, święta…

III. Na stole świąteczny karp
i tyle niezwykłych dań.

Ref.: Już święta, święta…

IV. Prezentów ogromny stos
i życzeń świątecznych moc.

Ref.: Już święta, święta…

V. Patrz, gwiazdka na niebie, hen,
życzenia nam wszystkim śle.

Ref.: Już święta, święta…

 

 

Listopad w Żółtych Kaczuszkach

Zamierzenia dydaktyczne:
I tydzień Moja Rodzina
II tydzień Moje zdrowie i bezpieczeństwo
III tydzień Mój dom
IV tydzień Dzień Kredki/ Moje Prawa i Obowiązki

 

• nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny,
• rozwijanie percepcji słuchowej,
• rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,
• reagowanie na ustalone sygnały,
• wzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie,
• rozwijanie umiejętności matematycznych,
• zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami swojej rodziny,
• rozwijanie sprawności ruchowej,
• wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,
• rozwijanie sprawności manualnej.
• zrozumienie konieczności zażywania lekarstw i spokojnego zachowania się podczas ich brania,
• poznawanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw,
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
• rozwijanie umiejętności wokalnych,
• zapoznawanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania,
• rozwijanie sprawności rachunkowych,
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń,
• kształtowanie nawyków higienicznych,
• zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
• zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów,
• opanowanie tekstu i melodii nowej piosenki,
• rozwijanie umiejętności matematycznych,
• zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia wybranego celu,
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
• wzbogacenie wiedzy nt etapów powstawania kredki
• poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny,
• zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków,
• rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach i treściach przekazywanych przez N.,
• nabywanie sprawności fizycznej,
• utrwalanie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka,

 

Wydarzenia:
19.11- spotkanie z Panią Higienistką
23-24.11- Świętujemy Dzień Kredki
27.11- zakończenie zbiórki kredek
30.11-wyłonienie najbardziej aktywnego zbieracza kredek spośród wszystkich grup przedszkolnych

Plan roczny „Kiedyś będę dorosły-wiem, jak żyć bezpiecznie”

Poznajemy zasady dbania o zdrowie
kształtowanie wartości: szacunek, tolerancja, odpowiedzialność, wyrozumiałość, patriotyzm

Zajęcia z cyklu poznajemy zawody: dietetyk


Piosenki (pliki muzyczne mp3 oraz treści piosenek) dostępne w linku poniżej:

https://drive.google.com/drive/folders/1OIkSHMzMud-ry_AMKvVQ3RZbBVeB0Arb?usp=sharing

Projekt Małego Misia (czas trwania do 25.10.2020 rok)

Drodzy Rodzice
Ruszamy z projektem Małego Misia.
Czas trwania projektu 2.10-25.10.2020r.
Wszystkie szczegóły dotyczące realizacji tego modułu
czekają za Państwem wydrukowane w szatni (również w linku poniżej)
Proszę o zapoznanie się z nimi.
Dla dzieci przygotowałam zakładki imienne z misiem Heniem-
mam nadzieję, że przyczynią się one do większej motywacji wykonania
zadania.

Efektem finalnym będzie prezentacja książeczki elektronicznej, którą przygotuję gdy otrzymam od Państwa wypełnione szablony .

Poniżej przesyłam link do szablonu:

https://drive.google.com/drive/folders/10mDOCh8s4GL5KN8fGvkgQjo3MZoIdy3W?usp=sharing

PS
gdyby, były wątpliwości proszę śmiało pytać
Czekońska Ewelina

 

Październik w Żółtych Kaczuszkach

Zamierzenia dydaktyczne:
I tydzień Moja droga do przedszkola
II tydzień Idzie jesień… do zwierząt
III tydzień Co z czego otrzymujemy
IV tydzień Nasz czworonożny przyjaciel- pies
V tydzień Idzie jesień… z deszczem

-zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze,
-rozwijanie intuicji geometrycznej, utrwalanie pojęcia koło,
-poznawanie charakterystycznych cech różnych przedmiotów,
-poznawanie miejsc, w którym jeże chronią się przed nadchodzącą zima,
-utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu,
-poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy,
-rozbudzanie zainteresowań światem zwierząt,
-poznawanie wyglądu i sposobu odżywiania się wiewiórki,
-stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu empatii i wrażliwości,
-poznawanie pochodzenia i wykorzystania wełny,
-zapoznanie z etapami powstawania mąki,
-właściwe posługiwanie się monetami w zabawie,
-poznawanie znaczenia drzew w przyrodzie,
-uwrażliwianie na potrzeby zwierząt,
-kształtowanie szacunku do nich,
-przekazywanie informacji na temat prawidłowej opieki nad zwierzętami,
-poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni,
-kształtowanie poczucia rytmu,
-łączenie śpiewu z elementem ruchu,
-rozwijanie poczucia rytmu,
-instrumentacja do piosenki,
-rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń N.,
-rozwijanie sprawności ruchowej,
-stwarzanie okazji do różnorodnej działalności plastycznej
-rozwijanie mowy,
-samodzielne wykonanie poznanej piosenki,
-rozwijanie dykcji i artykulacji,
-rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
-rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,
-dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontynuowania
dostrzeżonego rytmu

 

Wydarzenia październikowe:
5.10- wycieczka do ogrodu ekologicznego w Wirach
15.10 - spotkanie z higienistką
19.10-23.10- świętujemy Dzień Kundelka

Plan roczny „Kiedyś będę dorosły-wiem, jak żyć bezpiecznie”
Jestem bezpieczny na drodze
Zajęcia z cyklu poznajemy zawody: kierowca

PIOSENKI:

Bezpieczne przejście

Zielone światło nad drogą świeci,
na drugą stronę zaprasza dzieci.

Ref. Przechodź po pasach na drugą stronę,
kiedy się pali światło zielone.
Czerwone światło widać z daleka.
Co to oznacza? Stop! Proszę czekać!

Czerwone światło – w miejscu stoimy,
na drugą stronę nie przechodzimy!

 

Jesienne zapasy

1.Dziś od rana hyc, hyc, hyc,
wiewióreczka mała,
nie chce robić prawie nic,
tylko by skakała.

Ref.: Orzeszków nie chce zrywać,
do dziupli nie chce nosić,
a gdy nadejdzie zima,
sąsiadów będzie prosić.

2.Dziś od rana tup, tup, tup,
chomik gdzieś wędruje,
nie chce robić prawie nic,
tylko maszeruje.

Ref.: Owoców nie chce zbierać,
do domu swego nosić,
a gdy nadejdzie zima,
sąsiadów będzie prosić.

3. Dziś od rana pi, pi, pi,
myszka bardzo mała,
nie chce robić prawie nic,
tylko by leżała.

Ref.: Ziarenek nie chce szukać,
do norki nie chce nosić,
a gdy nadejdzie zima,
sąsiadów będzie prosić.

4.Przyszły do nich mamy trzy,
pogroziły palcem:
– Dość lenistwa, dosyć psot,
do roboty, malce.

Ref.: Chomik nosi owoce,
orzeszki zaś wiewiórka,
a mała polna myszka
ziarenka oraz piórka.


Na mlecznej rzece

1.Płynie sobie mleczna rzeka
i pyszności niesie z mleka:
masło, serek, czekoladki, batoniki,
mleczne żelki, ze śmietanką jogurciki.
Lecz najważniejsze dla ochłody i dla zgody
to są pyszne lody!

 

Ref.: Pa-ram-pam-pam.
Pa-ram-pam-pam.
To są pyszne lody!

2.Płynie rzeka tuż przy łące,
na niej statek cały w mące.
Z mąki chlebek i pierożki, i bułeczka,
naleśniki, pączki, pizza i ciasteczka.
Lecz najważniejszy – pyszny, wielki,
kolorowy – tort urodzinowy!

Ref.: Pa-ram-pam-pam.
Pa-ram-pam-pam.

 

Wesoły Pies Łaciatek

1. Gdy wstaje świt
Ogonem macham by na spacer iść
Pora wstać (tak, wiem)
ubrać się (no, wiem)
Za kijkiem biegać mi się chce
Tak lubię gdy Z moim panem idę,
a inne psy Patrzą tak (ooo),
mówią tak (ooo)
Jestem najszczęśliwszy z nich

Refren: Chociaż małe łapki mam to wiem
Że mój pan tak bardzo kocha mnie
Ja go kocham też najmocniej i
Sztuczki chętnie robię, robię w mig

2. Dobrą kość lubię zjeść
Z moim panem chętnie dzielę się
Śmieje się, mówi: „nie" Chyba nie lubi kości jeść?
Czasem też kiedy śpi Na kolana mu wskakuję w mig
I tak ja i mój pan Śpimy sobie cicho tak

Refren

Bridge:
Jakie sztuczki znam?
Już mówię ci Oto pierwsza z nich:
Powiedz: „siad", a ja siadam
Powiedz: „waruj", ja już leżę
Mówisz: „poproś", proszę ładnie
„Daj mi łapkę", a ja daje
W kółko mogę się pokręcić
Mogę piłkę przynieść chętnie
Za patykiem biegam śmiało
Bo zabawy wciąż mi mało!

Refren 2x

 

Zabawa w kałuży

1.Założę kalosze oraz pelerynę
To co, że jest mokro? Ja się nie ropłynę!

Ref. Kap, kap, kap, kap, kap, kap!
Chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, chlap!
Tup, tup, tup, tup, tup ,tup!
Chlup, chlup, chlup, chlup, chlup, chlup!

2.Już po schodach schodzę, drzwi na dwór otwieram.
Największą kałużę do zabaw wybieram!
3.Najpierw delikatnie do niej sobie wchodzę
i prawie jak czapla w tej kałuży brodzę.

4.Potem coraz mocniej wodę rozchlapuję!
Już na obu nogach żwawo podskakuje!

 

Wycieczka

Drodzy Rodzice

Wycieczka autokarowa do Ogrodu Ekologicznego w Wirach odbędzie się
5 października (poniedziałek)
temat : „Robimy przetwory”
planowany wyjazd godz. 9:00, powrót około godz. 13:00
Proszę o dokonywanie płatności w kwocie 35zł oraz
podpisywaniu zgody na udział dziecka w wycieczce u wychowawcy grupy
(ostateczny termin dokonywania wpłat oraz podpisów to 30.09)
Jednocześnie uprzejmie informuję, że aby wycieczka się odbyła
musi być min. 18 dzieci, aby opłacić autokar.

Czekońska Ewelina

Wrzesień w Żółtych Kaczuszkach

Ważne wydarzenia:

9.09 (środa)- zebranie z Rodzicami o godz. 18:00 w sali żółtej

Serdecznie Zapraszam 

15.09- świętujemy Dzień Kropki (zachęcam w tym dniu do ubioru dzieci z motywem kropki)

30.09- Dzień ChłopakaZamierzenia dydaktyczne:


To jestem ja.
Moja grupa.
Idzie jesień przez ogród i sad.
Idzie jesień przez park i las.

-rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania samego siebie i innych
- poznawanie zasad bezpieczeństwa,
-reagowanie na ustalone sygnały,
- wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie poznawania samego siebie,
-kształtowanie orientacji w schemacie ciała,
-zachęcanie do uważnego słuchania Nauczyciela
-kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych,
-rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
-rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
-rozwijanie orientacji przestrzennej,
-rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji,
-rozwijanie sprawności fizycznej
-utrwalanie nazw najczęściej spotykanych warzyw i owoców,
-utrwalanie znajomości kolorów,
-rozwijanie umiejętności plastycznych
-rozwijanie umiejętności rachunkowych
-rozbudzanie zainteresowania światem przyrody
-dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
-poznawanie środowiska leśnego oraz zasad
-zachowania się w lesie,
-rozwijanie umiejętności obrazowania ruchem tekstu piosenki
-utrwalanie charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu

PIOSENKI:

Na powitanie

Ref. Jak to dobrze zmów się spotkać,
w kole się za ręce złapać.
Jak to dobrze na dzień dobry
w kole sobie skakać!

Jak to dobrze, kiedy pani
jest od rana pośród nas
i uśmiechem nas obdarza-
wtedy miło płynie czas.

Ref. Jak to dobrze zmów się spotkać...

Jak to dobrze z każdym przybić
piątkę dziś na powitanie.
I zapytać naszej pani,
co na dzisiaj mamy w planie?

Ref. Jak to dobrze zmów się spotkać...

Wesoła zabawa

1. Jak przyjemnie i wesoło,
gdy maluchy idą w koło.
Nóżka lewa, nóżka prawa –
jaka miła to zabawa.

Ref.: Hop, hop, tralala.
Tańczę, gdy muzyka gra.

2. Przyszła pora na klaskanie,
aż się dziwią wszystkie panie.
Rączka lewa, rączka prawa –
jaka miła to zabawa.
Ref.: Hop, hop…

3.Teraz pięknie się kłaniamy,
naszą panią pozdrawiamy.
Rączka lewa, rączka prawa –
jaka miła to zabawa.

Ref.: Hop, hop…


Jesień w sadzie i ogrodzie

1. Już na drzewach w sadzie
i grządkach w ogrodzie
dojrzały przysmaki,
które jemy co dzień
Ref.: Bakłażany, patisony, marchew i pietruszka,
złota dynia, jabłko, śliwka i dojrzała gruszka.

2. Pójdziemy z koszami,
każdy coś przyniesie.
Czy już wszyscy wiecie,
co nam dała jesień?

Ref.: Bakłażany, patisony, marchew i pietruszkę…

 

Jesienne liście i wiatr

I. Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,
kolorowe listki na wietrze szumiały.

Ref.: Szu, szu, szu, szumiały wesoło,
szu, szu, szu, wirowały w koło.

II. Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,
kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Ref.: Hop, hop, hop, tak sobie skakały,
hop, hop, hop, w koło wirowały.

III. Kolorowe listki spadły już na trawę,
kolorowe listki skończyły zabawę.

Ref.: Cicho, sza, listki zasypiają,
cicho, sza, oczka zamykają

 

Więcej artykułów…