• 4
  • 7
  • 6
  • 5
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • KACZUSZKI

Luty w Żółtych Kaczuszkach

Zamierzenia dydaktyczne:

I tydzień Cztery żywioły
II tydzień Baśnie, bajki, bajeczki
III tydzień Muzyka wokół nas
IV tydzień Nie jesteśmy sami w kosmosie

• wzbogacenie wiedzy na temat żywiołów (ziemia, woda, ogień, powietrze),
• rozbudzenie ciekawości poznawczej,
• rozwijanie zainteresowania przyrodą,
• wdrażanie do eksperymentowania i formułowania wniosków,
• poznawanie wybranych wartości (prawdomówność),
• rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
• wyrabianie empatii,
• zachęcanie do udzielania pomocy osobom potrzebującym,
• zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów,
• pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej,
• odbieranie i nazywanie wrażeń słuchowych,
• zapoznanie z rolą muzyki w życiu człowieka,
• nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycznych
• liczenie wyodrębnionych przedmiotów i usłyszanych dźwięków z wymienieniem liczebników głównych w zakresie 4;
• dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
• dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego,
• rozbudzanie wyobraźni przestrzennej i kreatywności,
• rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych i wybranych barw pochodnych,
• rozwijanie postawy badawczej,
• zaznajomienie ze środkami transportu,
• rozwijanie umiejętności współpracy,
• poznawanie ciekawostek związanych z kosmosem
• rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
• rozwijanie logicznego myślenia,
• rozwijanie umiejętności skupiania i utrzymywania uwagi na określonym zadaniu,
• poznanie melodii i tekstu nowej piosenki,
• dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach,
• układanie kompozycji z figur geometrycznych
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
• układanie obrazków według kolejności zdarzeń,

 

Wydarzenia:
05.02- karnawałowy bal z serduszkiem
15.02- Walentynki
17.02- Dzień Kota
18.02- spotkanie z Panią Higienistką

Odbędzie się konkurs rodzinny na pracę plastyczną
wykonaną przy użyciu technik komputerowych

 

Plan roczny „Kiedyś będę dorosły-wiem, jak żyć bezpiecznie”
Poznajemy zasady bezpiecznego korzystania z technologii
informacyjno – komunikacyjnych

kształtowanie wartości: dobro i zło
Zajęcia z cyklu poznajemy zawody: informatyk

 

Pliki muzyczne oraz treści piosenek na luty dostępne w linku poniżej:

https://drive.google.com/drive/folders/14_kCemmK4QupQ16xxcF_EvUFFe7sUj0l?usp=sharing

Styczeń w Żółtych Kaczuszkach


I tydzień Projekt zawody
II tydzień Mijają dni, miesiące, lata…
III tydzień Babcia i Dziadek
IV tydzień Zima i zwierzęta

Zamierzenia dydaktyczne:

• budowanie wiedzy dzieci o świecie społecznym – zapoznanie z różnymi rodzajami zawodów,
• zwrócenie uwagi na wartość pracy ludzkiej,
• zapoznanie dzieci z atrybutami charakterystycznymi dla danego zawodu,
• organizowanie sytuacji sprzyjających poszerzaniu zasobu słownictwa o nowe nazwy
i związane z nimi pojęcia,
• doskonalenie umiejętności pracy – indywidualnej, w parach i w grupach,
• rozwijanie umiejętności argumentowania swojego wyboru, kształtowanie zdolności prezentowania się na forum grupy
• nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,
• dostrzeganie upływu czasu,
• rozwijanie sprawności ruchowej,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• kontynuowanie rytmów,
• rozwijanie orientacji przestrzennej,
• rozwijanie sprawności ruchowej,
• rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
• poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku,
• rozwijanie sprawności manualnej
• rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej,
• kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych,
• tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem instrumentów,
• opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki,
• zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem,
• rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych,
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania N.,
• wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcia i dziadkiem,
• rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na opowiadaniu,
• rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym,
• utrwalanie muzyki i tekstu nowej piosenki,
• wykonanie układu ruchowego do piosenki,
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
• rozwijanie sprawności rachunkowych,
• utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą

 

Wydarzenia:

18.01- Dzień Kubusia Puchatka
21.01- spotkanie z Panią Higienistką

Plan roczny „Kiedyś będę dorosły-wiem, jak żyć bezpiecznie”
Poznajemy zasady bezpieczeństwa w domu

kształtowanie wartości: szacunek jako grzeczność i troska o uczucia drugiej osoby

Zajęcia z cyklu poznajemy zawody: strażak

 

Pliki muzyczne oraz treści piosenek na styczeń dostępne w linku poniżej:

https://drive.google.com/drive/folders/1gCZGEfVSEh5WEFajYEWuVxgbH_2vF1U1?usp=sharing

Drodzy Rodzice

Uprzejmie informuję, że dnia 17.12.2020 roku (czwartek) odbędzie się nagranie występu zimowego.
Występ odbywa się bez udziału Rodziców.
W ramach prezentu gwiazdkowego otrzymają Państwo płytę z nagraniem występu.

Proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane w miarę możliwości na biało:
-dziewczynki (biała sukienka, biała bluzka, biała spódniczka)
-chłopcy (niebieskie jeansy, biały t-shirt)

Czekońska Ewelina

Grudzień w Żółtych Kaczuszkach

Zamierzenia dydaktyczne:
I tydzień Jak wyglądał świat przed milionami lat
II tydzień Emocje
III tydzień Idzie zima ze śniegiem
IV tydzień Idą święta/ Pierwszy Dzień zimy

• rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na przekazie literackim
• wzbogacanie wiedzy na temat warunków panujących w prehistorycznym lesie
• kształtowanie poczucia rytmu
• wykorzystywanie nowych efektów dźwiękowych
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
• rozwijanie umiejętności matematycznym
• zachęcanie do uważnego słuchania N.
• rozwijanie sprawności ruchowej
• budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi
• rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć – własnych i innych osób
• przygotowanie do rozumienia uczuć – własnych i innych ludzi
• rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów
• rozwijanie poczucia przynależności do grupy
• budowanie poczucia własnej wartości
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny
• dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy
• rozwijanie umiejętności wokalnych
• rozwijanie umiejętności reagowania na zmianę dynamiki
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
• wzbogacanie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu, rozwijanie sprawności manualnej
• poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
• wzbogacanie zasobu słownictwa
• utrwalanie gry na poznanych instrumentach
• rozwijanie sprawności rachunkowych
• utrwalanie pojęć: wysoko, nisko
• rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole
• czerpanie radości z obchodzenia pierwszego dnia zimy

 

 

Wydarzenia:

7.12- Mikołajki
17.12- spotkanie z Panią Higienistką
18.12- Wigilia grupowa (ubranie odświętne)
22.12- świętujemy Pierwszy Dzień Zimy

Plan roczny „Kiedyś będę dorosły-wiem, jak żyć bezpiecznie”
Poznajemy zasady bezpiecznych zabaw zimą
kształtowanie wartości: miłość, tradycja, solidarność

Zajęcia z cyklu poznajemy zawody: ratownik GOPR-u

 

Piosenki:

link do plików muzycznych mp3:
https://drive.google.com/drive/folders/1eWkwNtSJQmaNUW_wIuesOt_kPW_EN2a6?usp=sharing

Kolega dinozaur

I. Czy znacie mojego kolegę dinozaura?
Dziś chowa się w małej książeczce.
Dawno, dawno temu mieszkał tu, na ziemi,
i o tamtych czasach opowiada chętnie.

Ref.: Gdy rosły na ziemi ogromne rośliny,
a wkoło wielkie wulkany dymiły,
na naszej planecie mieszkały olbrzymy,
straszne dinozaury.
Straszne dinozaury.

II. To wtedy powstały bezkresne oceany,
wysokie tworzyły się gory
i na wszystkich lądach, w morzach, oceanach
krolowały wielkie gady – dinozaury.
Ref.: Gdy rosły na ziemi ogromne rośliny…


Co czuje miś?- plik tylko w wersji muzycznej

 

Idzie zima

I. Od samego ranka pada śnieg.
Cała droga nim zasłana.
Dzieci wyszły z domów, cieszą się,
ulepiły już bałwana.

Ref.: Zima przyszła już,
gwiżdże wiatr, gwiżdże wiatr,
trzeszczy mróz, trzeszczy mróz.
Zima przyszła już,
gwiżdże wiatr, trzeszczy mróz.

II. Narty przypiął sobie mały Krzyś,
łyżwy założyła Jola,
wszystkie dzieci jechać dzisiaj chcą
na saneczkach do przedszkola.

Ref.: Zima przyszła…

III. Nawet mały kotek cieszy się,
łapiąc w łapki płatki śniegu.
Chciał dogonić wszystkich – no i bęc,
wpadł na zaspę w pełnym biegu.

Ref.: Zima przyszła…

Idą święta

I. Bielutki śnieg pokrył świat,
wiatr zimny kolędy gra.

Ref.: Już święta, święta,
choinka lampkami lśni.
Święta, święta,
wokół choinki my.

II.Złocistych świec ciepły blask,
wigilię już zacząć czas.

Ref.: Już święta, święta…

III. Na stole świąteczny karp
i tyle niezwykłych dań.

Ref.: Już święta, święta…

IV. Prezentów ogromny stos
i życzeń świątecznych moc.

Ref.: Już święta, święta…

V. Patrz, gwiazdka na niebie, hen,
życzenia nam wszystkim śle.

Ref.: Już święta, święta…

 

 

Listopad w Żółtych Kaczuszkach

Zamierzenia dydaktyczne:
I tydzień Moja Rodzina
II tydzień Moje zdrowie i bezpieczeństwo
III tydzień Mój dom
IV tydzień Dzień Kredki/ Moje Prawa i Obowiązki

 

• nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny,
• rozwijanie percepcji słuchowej,
• rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,
• reagowanie na ustalone sygnały,
• wzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie,
• rozwijanie umiejętności matematycznych,
• zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami swojej rodziny,
• rozwijanie sprawności ruchowej,
• wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,
• rozwijanie sprawności manualnej.
• zrozumienie konieczności zażywania lekarstw i spokojnego zachowania się podczas ich brania,
• poznawanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw,
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
• rozwijanie umiejętności wokalnych,
• zapoznawanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania,
• rozwijanie sprawności rachunkowych,
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń,
• kształtowanie nawyków higienicznych,
• zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
• zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów,
• opanowanie tekstu i melodii nowej piosenki,
• rozwijanie umiejętności matematycznych,
• zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia wybranego celu,
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
• wzbogacenie wiedzy nt etapów powstawania kredki
• poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny,
• zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków,
• rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach i treściach przekazywanych przez N.,
• nabywanie sprawności fizycznej,
• utrwalanie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka,

 

Wydarzenia:
19.11- spotkanie z Panią Higienistką
23-24.11- Świętujemy Dzień Kredki
27.11- zakończenie zbiórki kredek
30.11-wyłonienie najbardziej aktywnego zbieracza kredek spośród wszystkich grup przedszkolnych

Plan roczny „Kiedyś będę dorosły-wiem, jak żyć bezpiecznie”

Poznajemy zasady dbania o zdrowie
kształtowanie wartości: szacunek, tolerancja, odpowiedzialność, wyrozumiałość, patriotyzm

Zajęcia z cyklu poznajemy zawody: dietetyk


Piosenki (pliki muzyczne mp3 oraz treści piosenek) dostępne w linku poniżej:

https://drive.google.com/drive/folders/1OIkSHMzMud-ry_AMKvVQ3RZbBVeB0Arb?usp=sharing

Więcej artykułów…