• 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • KACZUSZKI

Luty w Żółtych Kaczuszkach

Zamierzenia dydaktyczne:

I tydzień Cztery żywioły
II tydzień Baśnie, bajki, bajeczki
III tydzień Muzyka wokół nas
IV tydzień Nie jesteśmy sami w kosmosie

• wzbogacenie wiedzy na temat żywiołów (ziemia, woda, ogień, powietrze),
• rozbudzenie ciekawości poznawczej,
• rozwijanie zainteresowania przyrodą,
• wdrażanie do eksperymentowania i formułowania wniosków,
• poznawanie wybranych wartości (prawdomówność),
• rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
• wyrabianie empatii,
• zachęcanie do udzielania pomocy osobom potrzebującym,
• zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów,
• pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej,
• odbieranie i nazywanie wrażeń słuchowych,
• zapoznanie z rolą muzyki w życiu człowieka,
• nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycznych
• liczenie wyodrębnionych przedmiotów i usłyszanych dźwięków z wymienieniem liczebników głównych w zakresie 4;
• dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
• dostarczanie wiadomości na temat Układu Słonecznego,
• rozbudzanie wyobraźni przestrzennej i kreatywności,
• rozpoznawanie i nazywanie barw podstawowych i wybranych barw pochodnych,
• rozwijanie postawy badawczej,
• zaznajomienie ze środkami transportu,
• rozwijanie umiejętności współpracy,
• poznawanie ciekawostek związanych z kosmosem
• rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
• rozwijanie logicznego myślenia,
• rozwijanie umiejętności skupiania i utrzymywania uwagi na określonym zadaniu,
• poznanie melodii i tekstu nowej piosenki,
• dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach,
• układanie kompozycji z figur geometrycznych
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
• układanie obrazków według kolejności zdarzeń,

 

Wydarzenia:
05.02- karnawałowy bal z serduszkiem
15.02- Walentynki
17.02- Dzień Kota
18.02- spotkanie z Panią Higienistką

Odbędzie się konkurs rodzinny na pracę plastyczną
wykonaną przy użyciu technik komputerowych

 

Plan roczny „Kiedyś będę dorosły-wiem, jak żyć bezpiecznie”
Poznajemy zasady bezpiecznego korzystania z technologii
informacyjno – komunikacyjnych

kształtowanie wartości: dobro i zło
Zajęcia z cyklu poznajemy zawody: informatyk

 

Pliki muzyczne oraz treści piosenek na luty dostępne w linku poniżej:

https://drive.google.com/drive/folders/14_kCemmK4QupQ16xxcF_EvUFFe7sUj0l?usp=sharing

Styczeń w Żółtych Kaczuszkach


I tydzień Projekt zawody
II tydzień Mijają dni, miesiące, lata…
III tydzień Babcia i Dziadek
IV tydzień Zima i zwierzęta

Zamierzenia dydaktyczne:

• budowanie wiedzy dzieci o świecie społecznym – zapoznanie z różnymi rodzajami zawodów,
• zwrócenie uwagi na wartość pracy ludzkiej,
• zapoznanie dzieci z atrybutami charakterystycznymi dla danego zawodu,
• organizowanie sytuacji sprzyjających poszerzaniu zasobu słownictwa o nowe nazwy
i związane z nimi pojęcia,
• doskonalenie umiejętności pracy – indywidualnej, w parach i w grupach,
• rozwijanie umiejętności argumentowania swojego wyboru, kształtowanie zdolności prezentowania się na forum grupy
• nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,
• dostrzeganie upływu czasu,
• rozwijanie sprawności ruchowej,
• kształtowanie poczucia rytmu,
• kontynuowanie rytmów,
• rozwijanie orientacji przestrzennej,
• rozwijanie sprawności ruchowej,
• rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
• poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku,
• rozwijanie sprawności manualnej
• rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej,
• kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych,
• tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem instrumentów,
• opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki,
• zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem,
• rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych,
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania N.,
• wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcia i dziadkiem,
• rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na opowiadaniu,
• rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym,
• utrwalanie muzyki i tekstu nowej piosenki,
• wykonanie układu ruchowego do piosenki,
• rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
• rozwijanie sprawności rachunkowych,
• utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą

 

Wydarzenia:

18.01- Dzień Kubusia Puchatka
21.01- spotkanie z Panią Higienistką

Plan roczny „Kiedyś będę dorosły-wiem, jak żyć bezpiecznie”
Poznajemy zasady bezpieczeństwa w domu

kształtowanie wartości: szacunek jako grzeczność i troska o uczucia drugiej osoby

Zajęcia z cyklu poznajemy zawody: strażak

 

Pliki muzyczne oraz treści piosenek na styczeń dostępne w linku poniżej:

https://drive.google.com/drive/folders/1gCZGEfVSEh5WEFajYEWuVxgbH_2vF1U1?usp=sharing

Drodzy Rodzice

Uprzejmie informuję, że dnia 17.12.2020 roku (czwartek) odbędzie się nagranie występu zimowego.
Występ odbywa się bez udziału Rodziców.
W ramach prezentu gwiazdkowego otrzymają Państwo płytę z nagraniem występu.

Proszę, aby w tym dniu dzieci przyszły ubrane w miarę możliwości na biało:
-dziewczynki (biała sukienka, biała bluzka, biała spódniczka)
-chłopcy (niebieskie jeansy, biały t-shirt)

Czekońska Ewelina

Więcej artykułów…